Om skolan

Skolan började med kurser under våren 2016.  Vi tyckte att Malmö saknade en renodlad fotoskola med bredd och djup. Vi erbjuder skräddarsydda kurser till privata personer och företag efter önskemål. Vi skapar ett forum, håller i seminarier och reflekterar över fotografi i vår samtid. Våra kurser ska utgå ifrån det nya inom fotografi men ska ses i perspektiv mot fotografiets långa historia.

gården och lokalen

Vår vision är att undervisningen ska kännas lustfylld och relevant. Vi vill ge eleverna möjligheten att fördjupa sig i längre projekt. I undervisningen pratar vi om ljus, färg och komposition. Vi ser på viktiga fotografer och tittar på deras påverkan under olika tidsperioder. Inget är rätt eller fel när det gäller att skapa bilder.

Fotograf_Michel_Thomas_-1-2

Vi tror på gruppdynamik och samspelet mellan elever och lärare. Varje enskild elev får återkoppling, konstruktiv kritik, nya infallsvinklar och möjligheter att utvecklas som fotograf. Alla kan vara med! Målet är att skapa en utbildning i tiden som passar just dig. Välkommen!