Projekt

”(…)All denna väntan. All denna tid då det inte blir något. Att fotografera är väntans poesi. Ibland har jag rest bort, varit borta flera månader och inte fått ihop mer än typ två bilder. Det duger inte att bara ta bilderna. De ska innehålla något, en slags trovärdighet, en slags äkta känsla.” Fotograf Micke Berg.

Att fotografera och att filma en större projekt kräver planering.
Du ska först identifiera och formulera din idé. Projektet måste vara avgränsad i ämnet men också i tid. Ge dig själv delmål för att se hur allt utvecklas och att projektet håller.  Kontakta de inblandade. Mer tidsplanering.

Gör en synopsis och ett upplägg. Hur ska du inleda berättelse? Du ska väcka uppmärksamhet och nyfikenhet.
Kan du lägga till nya vinklar?
Tänk på att borde finnas avstånd bilder, mellandistans och närbilder.
Gör många omtagningar för att få det hela att hänga ihop.

Sammanställ allt, bearbeta all data för att kunna presentera endast det bästa.

Under tiden bör du alltid ompröva om hur du ska få fram det bästa resultatet. Fråga dig därför om vad som är kärnan i ditt budskap?

Berättelsen måste flytta och hänga ihop. Den måste ha kontinuitet i tid och rum.


Skapande
Myten säger att Pygmalionskapade en så vacker staty av nymfen Galateaatt han förälskade sig i henne. Då kom Venus och lät statyn komma till liv.

Många bilder idag är gjorda utan intresse. Konstnärlig arbete borde ses som ett skapande process som ger liv åt dina drömmar eller tankar. Skapande är en länk mellan det medvetna och det undermedvetna. Som i drömmar så skapar vi bilder.

Våga lita på din intuition, hitta din egen balans, en riktning som känns bra. genom att experimentera, att skapa utvecklar du  helt enkelt. Processen med att veta varför man tar en bild kan vara lång men det finns alltid en handledning för att vi trycker på avtryckaren. Den rätta frågan kanske inte är ”hur man ska fotografera?” eller vad man ska fotografera?” utan ”varför man ska fotografera?”

Processen
Det verkliga skapelseprocessen sker i huvudet långt innan kameran ”tar över”. Vi tänker och planerar, medveten eller omedveten, innan själva handlingen. Här följer viktiga iakttagelse som du bör tänka på innan själva projektarbete.

Intresse.
Endast om du är verkligen engagerad i ett ämne eller ett motiv kan du göra ett inspirerad arbete.

Kunskap.
Intresse befrämjar viljan att lära sig mer om ens motiv och att söka efter fakta och kunskap rörande ämne. Vill du skapa en verkningsfull foto eller filmprojekt så ska du skaffa bakgrundsinformation om personen eller motivet.

Åsikt.
Ditt subjektiva språk. Med kunskap och förståelse skapar man sin egen uppfattning och en manér som är just din. Bilden är knappast objektiv. Den reflekterar fotografens personlighet och uppfattning. Detta är aktuell i film och musikvideo där subjektivitet styrka är nära förbunden med fantasi och eget bildspråk.

Känsla.
Din egen personlig känsla eller kontakt med motivet är viktigt Många kanske bara rikta kamera och trycker av. En känsla av kärlek eller sympati men aldrig av likgiltighet. Ändamålet är att det förmedlade känslan leder till intresse och känslor även hos betraktaren.

Teknik.
Det sista moment handlar om Kamera inställningar. Här måste fotografen tekniska färdigheter användas till att nå det bästa resultatet. Välja objektiv, vinkel, väljer var fokus ska vara, väljer omsorgsfullt exponering. Detta sker i samklang med personliga ställningstagande.