Exponering

Adenko_studio1024_210

Här satt  jag i en golfbil klockan är 06.45, det är mörk än.  Jag väntar på ljuset.  Jag är tidigt ute för att fånga de första solstrålarna. Uppdraget går ut på att ta fram bilder på golfbanan till en ny websida. Målet är att bilderna ska tilltala besökarna. Jag har min Nikon 800 D fullformat inställd för att ta raw format och jpg, kamera är på stativ. Jag har satt på min 14-24 mm zoomobjektiv. Jag vill få skärpedjup i bilden och väljer bländaren 16. ISo är inställd på 100 och jag får slutartider på 1 sekund. Vitbalans är inställd på auto. Efter några minuter så går solen upp i rosa, lilla, och rena nyanser över den gröna banorna. Jag tar 5 bilder och gafflar genom olika tider. Där är bilden jag ville ha. Hemma bearbetar jag bilderna i lightroom och i photoshop. Jag levererar de tio bästa bilder / jpg 100 dpi.


I Programläge så justerar kameran slutartiden och bländare automatiskt. I manuell exponeringsläge bestämmer du själv  slutartiden och bländaren. Det finns många kombination av bländare och slutare. Allt är beroende av ljusförhållande vid exponeringstillfälle och hur du själv vill att din bild ska vara exponerad i slutändan.
Vid exponeringstillfälle så träffas sensor av en viss ljusmängd och skapa en  bild som sparas sedan på minneskortet. Tre inställningar påverkar exponering och kan ställas in i en mängd olika kombinationer.

Bländaröppning, slutartiden och känslighet, ISO.

Kombination av dessa tre inställningar påverkar om bilden blir rätt eller fel exponerad. Valet av bländare  / slutare påverkar hur mycket ljus som når bildsensor. Valet av ISO påverkar bildkvaliteten och tillåter också ”bättre” kombination av bländare och slutare. ( mer om det längre fram i kapitel)

Bländaröppningen och slutartiden samverkar och vid fotograferingstillfälle anpassas för det aktuella ljusförhållande. Rätt justering ger rätt exponering och i slutändan en bild som är rätt exponerad, vaken för ljus eller för mörkt.

BLÄNDAREN

Bländaren sitter i kamerans objektiv. Den  kan likna ett “håll” som kan vara liten eller stor. Bländaren reglerar hur mycket ljus som träffar bildsensorn under exponeringstillfälle.

Bländaren visas som ett tal som du själv kan öka eller minska.

Exempel på olika steg / bländare f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, , f/22 osv.

En stor bländaröppning släpper in mycket ljus och kallas för en stor bländare.  En liten bländaröppning släpper in lite ljus, kallas för en liten bländare.

OBS! En stor öppning  /  bländare  = t.ex f/2,8  Lägre bländartal 

OBS! En liten öppning / bländare   = t.ex f/22 Hög bländartal

Bländaren används för att styra exponeringen men påverkar nämligen också skärpedjupet i bilden (Skärpedjupet är det område i djupled framför och bakom huvudmotiv som är skarpt). Se mer länge fram i kapitel.

Användningsområde:

1- Välj en liten bländare om du vill ha lång skärpedjup. Välj slutartid därefter. Kombination kan se ut som följande: bländare f/16 och slutare 1/60

Användningsområde: Fotograferar du landskap och vill ha lång skärpedjup.

SLUTAREN

Slutaren sitter i kameran. Det kan likna en “ridå” . Vid exponeringen öppnas slutaren en bestämd tid. Slutaren reglerar hur länge ljuset träffar bildsensor under exponeringstillfälle. .

Slutartider delas av en sekund.

Exempel på olika steg / slutartider: 1 sekund, 1/15 s 1/30 s 1/60 s 1/125 s 1/ 250 s 1/500 s 1/1000 s

Är slutaren öppen länge släpper den in mycket ljus och kallas för en lång slutartid. Är slutaren öppen en kort tid  släpper den in lite ljus och kallas för en kort slutartid.

Slutaren används för att styra exponeringen men påverkar nämligen också rörelse oskärpa, återgivning av rörelser.

Användningsområde:

När du ska exponera en bild välj en kort slutartid om du vill ”frysa” en rörelse. Välj bländaren därefter.

Kombination kan se ut som följande: bländare f/4 och slutare 1/500

Användningsområde: Fotograferar du sport och vill undvika rörelse oskärpa.

ISO

ISO är en digital förstärkning av bildsignalen som ökar kamerasensorns ljuskänslighet.  Rent praktiskt fungerar ISO-talet att ju högre tal som är inställt desto mer ljus tas upp av sensorn.

Exempel på olika steg / ISO-talen: 100, 200, 400, 1600 och högre.

Några grundregel:Under bra ljusförhållande använda sig ett så låg ISO så möjligt för att få så lite brus så möjligt men

Under sämre ljusförhållande använda sig ett hög ISO tal. Den ger möjlighet till kortare slutartider  och / eller högre blandartal.

Ett lågt ISO-värde ger inget synbart brus men ju mer vi höjer värdet desto mer brus börjar synas – ofta i mörka, skuggiga områden.

Beroende på kamera modell och sensor storlek så klarar dagens kameror höga ISO tal som t.ex ISO 2000 eller 3000. Bilderna är fortfarande fullt användbara. Det är upp till dig att testa och avgöra hur mycket brus som är acceptabelt för bilden.

Du kan ändra vid tillfälle till ett manuellt värde. Användningstillfälle:

Välj en låg ISO tal om kameran är monterad på ett stativ är du oberoende av hur lång tid det tar att samla in allt ljus. Kameran står stabilt utan rörelse.

SKÄRPEDJUPET

Begreppet används främst av fotografer när man talar om hur långt skärpan går framför och bakom fokus punkten. Skärpan avtar gradvis på båda sidor om det fokuserade avståndet. Exakt hur mycket är beroende på många faktorer. Några regel är dock bra att känna till.

Man brukar säga att skärpedjupet är en 1/3 framför motivet och 2/ 3 bakom.

Med vinkelobjektiv har du större möjligheter att få en lång skärpedjup än med teleobjektiv.

Bländarinställning påverkar skärpedjupet i bilden.

T.ex t.ex f/4. Stor bländare ger en kort skärpedjup.

T.ex f/22. Liten bländare ger en lång skärpedjup.

GAFFLING

Med gaffling varierar kameran automatiskt exponering vid en serie bilder. Gaffling används för att få samma bild men med olika exponering.

EXPONERINGSKOMPENSATION +/-

Exponeringskompensation (knapp med +/-) används för att ändra exponering från de värde som föreslås av kameran så att bilden blir ljusare eller mörkare.

Man kan välja värde mellan -5 EV ( underexponerad /mörkare bild)  och + 5 EV (överexponerad / ljusare bild)

BULB

Slutarläge, som innebär att slutaren står öppen så länge som man håller avtryckaren nere. Några digitalkameror har en övre gräns för B, till exempel 30 sekunder.