Din kamera

kamera_genomDe viktigaste inställningar i kameran för att få en bra bild är exponering och skärpa. Kamerans handbok är bra att ha nära till hands under kursens gång då olika inställningar kan särskilja sig beroende på märke och modell.


En Digital system kamera fångar ljuset och bilden registreras på en sensor. Det finns mer eller mindre avancerade typ av kamera och flertal tillverkare, Canon, Nikon, Fuji etc. Vi arbetar med systemkamera eller spegelreflex. Dagens digitala kameror är fullt av finesser och elektronik men principen är detsamma som de tidigare kameror. Vi bekantar oss med några av de viktiga reglage på kameran.

Sökardisplay

Där kontrollerar du alla inställningar genom olika menyer. Samtidigt används denna display för att se dina bilder. Menyer Kamerans menysystem består av 5-6 flikar beroende på kameramodell. Lär dig hitta rätt i menyerna för att enkelt kunna ställa in kameran när du fotograferar. Mode Där väljer olika inställningar föe exponeringen av bilden. Program och automatik bland andra.

Rattar

Rattar för exponeringskontroll. Här kan du ändra bländare och slutaren. Sensor Sensor registrerar bilden och finns inuti kameran bakom spegel. Minneskort För att lagra bilderna behöver du ett avtagbar minneskort. Dessa kommer med olika lagringskapacitet och överföring hastigheter. Ta ut minneskort. Vilken lagringskapacitet har den?

MENYSYSTEM

I bruksavisningen till din kamera kan du läsa om alla de olika inställningsmöjligheterna. Glöm inte bort att du kan använda hjälpknappen under tiden du navigerar i menysystemet. Denna funktion ger dig en kort beskrivning om det menyalternativ du markerat. Du kan få hjälp i menyn när frågetecknet visas i nedre vänstra hörnet på skärmen. Visningsmenyn Här justerar du visningsinställningar, hanterar bilder och kör bildspel. Fotograferingsmenyn Här ändrar du fotografiska inställningar som bildstorlek, bildkvalitet, färginställningar och vitbalans. Anpassningsmenyn Här anpassar du din kamera genom att ställa in t.ex. knappfunktionalitet, LCD-timers och autofokus-inställningar.

I vissa kameramodelller har denna flik tagits bort och funktionerna hittar du istället i fotograferingsmenyn eller inställningsmenyn. Inställningsmenyn Här ställer du in grundläggande kamerainställningar som datum, tid och språk, formaterar minneskort och väljer filnumreringsalternativ.

Retuscheringsmenyn Här kan du redigera dina bilder direkt i kameran. Du kan t.ex. ta bort röda ögon, beskära och konvertera dina bilder till svartvitt. När du retuscherar en bild behålls alltid originalet, och en redigerad kopia av bilden sparas på minneskortet. Inställningshistorik/Min meny I inställningshistorik-menyn listas de senast använda menyalternativen för att du snabbare ska kunna komma åt de inställningar du gör oftast. I vissa kameramodeller kan du göra denna flik till din egen meny (Min meny). Du kan då välja precis vilka menyalternativ som ska visas, och även ordningen på dessa.

EXPONERINGSLÄGE

För att ange hur kameran ställer in slutartid och bländare har du olika möjligheter att välja du olika alternativ läge / mode:
P Läge / Mode I detta läge justerar kameran slutartid och bländare automatiskt för att få en optimal exponering i de flesta situationer. Du använder ”P läge” när du känner dig osäker på ljusförhållande och när du vill låta kamera sköta exponeringen.
Användningsområde: Till exempel för ögonblick bilder då du inte hinner ställa in värde. P* ”P läge” kan du välja olika kombinationer av slutartider och bländare genom att vrida kommandoratten åt höger (om du vill ha större bländare eller kortare slutartid) eller åt vänster (om du vill ha mindre bländare eller längre slutartid).

A/Av Läge / Mode Du väljer bländare. Kamera anpassa slutartid automatisk. Du använder ”A läge” när du vill ha kontroll över bländaröppning och skärpedjupet.

S/Tv Läge / Mode Du väljer slutartid. Kamera anpassa bländare automatisk. Du använder ”S läge” när du vill ha kontroll över slutartiden och fotografera rörliga motiv.

M Läge / Mode I manuell expoeringsläge bestämmer du själv slutartiden och bländaren. Som hjälpmedel så har kameran en en exponeringsindikator där du kan kontrollera exponeringen. Beroende på vilken kameramodell har du olika exponeringsläge som underlättar för dig vid specifika situationer. t. ex sport / porträtt / natur. I dessa läge väljer kameran automatiskt det bästa värde för en specifik situation. Du använder dessa läge när du vill låta kamera sköta exponeringen.

AUTO ISO Fabrikens grundinställning för ISO-talet automatiskt men du ska ändra vid tillfälle till ett manuellt värde.

LJUSMÄTNING

Kameran har en inbyggd ljusmätare men du kan ställa in lite olika mätmetoder på var exakt din kamera mäter ljuset. Din kamera mäter då ljuset genom ett flertal olika sensorer. Spotmätning Spotmätning innebär att kameran mäter ljuset från 1-5% av mittenytan av bilden. Detta kan vara ett bra sätt att mäta om du har stora skillnader i ljusförhållandet mellan huvudobjektet och omgivningen, exempelvis en sångare med ljus i ansiktet på en mörk scen.
Centrumvägd mätning
Centrumvägd mätning innebär att den mäter flertal punkter i bilden men lägger tyngden på att beräkna exponeringen utifrån de sensorer som ligger mitt i bilden.
Matrismätning.
Matrismätning innebär att kameran mäter många punkter i bilden och exponerar efter ett genomsnitt. Denna mätmetod är bra att använda som standardmetod om du är osäker på hur du skall mäta.

HDR HDR

(Stor dynamisk omfång) kombinerar 2 exponeringar för att bild en enkel bild som fångar ett brett område av toner för skuggpartier till högdalar. HDR är mest effektiv när det används med matrix mätning.

MULTI EXPONERING

Använd multiexponering för att en serie med två upp till tio exponeringar i en enda bild. Resultatet blir som dubbel exponerad eller samma motiv flera gånger på samma bild. DLIGHT Dlight används i svåra ljusförhållande för att få täckning i alla delar av bilden.