WordPress första sida

Om du inte ”bloggar” och lägger nyheter regenbundet så kan du ta bort sidan som innehåller bloginlägg ändra framsidan på din webbsite.
1- Gå in då på teman och välj: Anpassa

teman

2- Gå sedan in på inställningar för startsida
startsida
3. Där väljer du om du vill ha dina senaste inlägg(blogg) eller en statisk sida. Välj då den sida som du känner är viktig som framsida.
hemsida