Nadav Kander

Inspirerande av  Nadav Kander, fotografen bakom ”Trump, Person of the year 2016” omslag till Times.

Publicerad i inspiration

Kommentera