Komposition

“Fotografi är mötet mellan ögonblick och geometri” Henri Cartier Bresson.

komposition3

KOMPOSITION
Genom komposition lär man sig också hur de olika delarna av en bild är ordnade,
det handlar om linjer, ytor, färg. Genom läran om komposition kan man
förklara hur bilden är sammansatt och upplagd. Precis som det finns ordning
i det skrivna språket. så är det först när man förstår grammatiken/komposition
som bilden berättar sin historia, blir slagkraftig och blir läsbart.
Vana fotografer använder sig av och komponerar sina bilder för att orientera och leda betraktarens uppmärksamhet till en vis punkt i bilden. Genom komposition organisera du bildens olika delar. Det är ett sätt att leda betraktaren blick till huvudmotivet. Målet är att skapa bilder med djup, balans och harmoni.

KOMPOSITION I MÅLERI
Jag tar avstamp i målerikonsten och kända konstnärer mästerverk för
då som nu är komposition avgörande för det slutliga resultat. Några konstverk är viktiga att känna till. Se hur dessa mästare bemästrade ljuset, komposition i motivet. Se hur konstnärerna använder sig av perspektiv lära under Barok och Renässans i följande verk.
Jean van Eyck. ”Makarna Arnolfinis trolovning” 1434
Fra Angelico. ”Bebådelse” 1440
Sandro Boticelli. ”Venus födelse” 1480
Leornado Da Vinci. ”Nattvarden” 1495
Leornado Da Vinci. ”Mona Lisa”1503
Raffaelo Sanzio. ”La scuola dAtente”1509
Caravaggio. ”Sick Bacchus” 1593
Rembrandt. ”Självporträtt” 1661
Jan Vermeer. ”Flickan med pärlörhänge” 1665
Jan Vermeer. ”Målarskolan” 1666

PERSPEKTIVET
Central perspektiv har används sedan antiken och under renässans. I foto är det det vanligaste sätt att komponera en bild. Central perspektiv är när alla linjer i en bild löper mot mitten. Central perspektiv är en punktperspektiv för att alla linjer går mot en punkt i bilden. Tvåpunktsperspektiv
ger två syftpunkt i bilden (ett bord sett från sidan t.ex) Trepunktsperspektiv
ger tre syftpunkt i bilden (en vinklad byggnad t.ex.)

komposition1.jpg
Centralperspektivet kan beskrivas som att parallella linjer i en bild, som är riktade bort från betraktaren återges med allt mindre avstånd; skalan minskar i proportion till avståndet.

TREDJEDEL REGEL
För att skapa dynamik kan du dela upp bilden i tredjedelar både lodrätt och vågrätt. Huvudmotiv placeras vid dess skärningspunkter. Blicken dras till det högra fält av bildyta. Gyllene snittet är en bra grund att utgå ifrån .

Bygg upp din bild med förgrund, mellanplan och bakgrund. Djupkänsla
bygger du genom att ha föremål i alla plan.

När vi tittar på en bild kan vi använda förhållandet för att rita upp både vertikala och horisontella linjer. På så vis uppstår skärningspunkter där linjerna möts. Själva kärnan i resonemanget är att någonting ska hända i dessa skärningspunkter – ett objekt med betydelse ska befinna sig där, eller någon form som drar till sig uppmärksamhet ska
placeras just där.

komposition2

KOMPOSITIONS BESTÅNDSDELAR
Komposition i bilder består av linjer och former som ger en djupkänsla, leder blicken och skapar rörelse. En utav de första frågor du kanske ställer dig i fototillfälle är: Var placerar jag motivet? Redan då är du i gång med kompositionsarbetet.

LINJER
Horisontella linjer
Horisontlinjer är bärande. Är horisonten mitt i bilden så bilden statisk. Lägg horisontlinjer vid 2/3 av bildytan så framhäver du och förstärker du djupkänslan.

Vertikala linjer
Den vertikala linjen skapar en stark rörelse. Blicken stannar bara om något intressant finns längst denna linje. En stående människa är till exempel urtypen för en vertikal linje. Om det finns ett flertal vertikala linjer i bilden upphör rörelsen och bilden
blir mer statisk.

För att skapa dynamik kan du dela upp bilden i tredjedelar både lodrätt och vågrätt. Huvudmotiv placeras vid dess skärningspunkter. Blicken dras till det högra fält av bildyta.

Diagonala linjer
Diagonala linjer skapar spänning i bilden. Genom att använda parallella diagonala linjer som leder in i bilden får man en känsla av djup. En diagonal som går från det nedre högra hörnet till övre högra har en framåtskridande riktning. En diagonal som går från det nedre vänstra hörnet till övre högra känns mer bakåtsträvande än sin motsvarighet.
Om två diagonala korsas skapas oro men också spänning i bildytan.

Led linje
En uppdelning enligt gyllene snittet leder blicken . Komponera om din bild så att huvudmotiv inte är i mitten. I motsats centrera huvudmotiv i en bild om du vill ge intryck av lugn och statisk vila.

S-kurvan
S-kurvan är en tänkt linje genom fotot. Genom att använda den ser bilden mer intressant ut och ges rörelse. S-kurvan kan också användas för helbild porträtt och poser.

FORMER
Triangel
Trianglar har stark riktningsverkan. Triangel är symbol för universums trefaldiga natur: himmel, jord, människa; far, mor, barn och människan som kropp, själ, ande. Triangeln med basen vänd neråt ger en känsla av stabilitet. Vänder man på den får den mer dynamik

Kvadrat
Det kvadratiska formatet upplevs som statiskt och mindre spännande men den också utgör en universell symbol för fulländning och oföränderlighet genom symmetrin i dess horisontella och vertikala axlar.

Cirkel
En cirkelkomposition associerar till en oändlig rörelse. Den skapar en
känsla av harmoni och lugn. Cirkel är en universell symbol för helhet
och fulländning. Ovalen tillhör samma formfamilj.

PUNKTER
En punkt på rätt ställe i en bildyta drar omedelbar blicken dit. Punkten kan vara liten eller bestå av flera enheter. Störst genomslags kraft får den om den placeras i gyllene snittets mittpunkt. Punkten är en detalj som fångar ögat.

BESKÄRNING
Hur du beskär dina bilder är också ett sätt att komponera. Utsnittet är begränsning av format i bredd och höjd format. En rektangulär bild bygger på gyllene snitt och är därför tilltalande för betraktaren jämfört till exempel med det statiska kvadratisk formen.

Det stående rektangel är också vanligt och skapar dynamik i höjd led. Stående
porträttbilden granskas aktiv uppifrån o ned men format kan också upplevas trång och svår att hantera.

MELLANRUMMET
Mellanrummet är det “tomma” utrymme som finns mellan objektet i bilden. Den måste du vara medveten om. Lämnar du plats där uppfattas den av betraktaren som en del av bilden.

NEGATIVA RUMMET
Det negativa rummet är det som finns utanför själva bild ursnitt men som antas vara där. Om vi har bara en del av kroppen i bilden så antar vi att resten finns där.

SYMMETRI ASYMMETRI
Väljer du en symmetrisk komposition med huvudmotivet i mitten skapar du balans o ordning. Denna komposition form kallas den ”axiala” eller ”central perspektiv” för den utgår från det centrala axel. Bilden utstrålar lugn och harmoni. I visa sammanhang kan det vara just det du är ute efter. Men man kan uppleva symmetrin som tråkig och därmed sträva efter en mer dynamisk komposition.

Asymmetri i kompositionen skapar dynamik, den skapar spänning
mellan konstrast ytor och mellan alla element i bilden.

GROD OCH FÅGELPERSPEKTIV
I grodperspektiv ser man motivet underifrån och i fågelperspektiv ser vi det ovanifrån. En bra tips är att lägga horisont linje lågt när du fotar med grodperspektiv och att att lägga horisont linje högt när du fotar med fågelperspektiv.

komposition4
GYLLENE SNITTET
Gyllene Snittet är en känd begrepp inom måleri, arkitektur och fotografi. Gyllene snittet har varit känd enda sedan antiken och det är känt att Pythagoras (ca 580 f.Kr.) kände till och använde sig av det gyllene snittet. Gyllene snittet finns överallt i naturen. Det sägs vara förhållandet som styr harmoni och skönhet i vår tillvaro – och igår givetvis i fotografi komposition. Vi kan dela upp en bild efter gyllene snittets förhållande
på flera olika sätt. Bland annat kan vi rita en gyllene rektangel, som i sin tur kan bilda en gyllene spiral. Och allt växer fram från gyllene snittets förhållande 1,618. Sök gärna på ordet på Internet.

Här om komposition som förklarar hur Fotografen Henri Cartier Bresson tänker och komponerar sina bilder

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mjABoGerddo?rel=0&w=560&h=315]