Fotografi inspiration

Här samlar vi bilder som utgångspunkt för vidare diskussion.

Henri Cartier Bresson

Henri Cartier Bresson

Robert Capa

Vietmankriget

Hasselblad

Irving Penn

Alex Prager

Loretta Lux

Ruud van Empel